Indkaldelse til Generalforsamling d. 1. november 2022

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 1. november 2022 kl. 19:00 i klubhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Årets resultater
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Der er indkommet forslag om forbud af Quad kørsel på stor bane
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år)
 7. Valg af revisor
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)
 9. Valg af miljøansvarlig (1 år)
 10. Evt.

På valg er:

Kasserer: Lars Mortensen – Genopstiller

Bestyrelsesmedlem: Thorkil Løkke – Genopstiller, Morten Mørkholt – Genopstiller ikke

Revisor

Suppleanter

Miljøansvarlig

Venlig hilsen

Bestyrelsen