Indkaldelse til Generalforsamling d. 2. november 2021

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling Tirsdag d 2. november 2021 kl 19.00 i klubhuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Årets resultater
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år)
  7. Valg af revisor
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)
  9. Valg af miljøansvarlig (1 år)
  10. Evt.

På valg er:

Formand: Søren M Hansen – Genopstiller

Bestyrelsesmedlem: Nicolai Møller – Genopstiller, Rasmus Berg – Genopstiller

Revisor

Suppleanter

Miljøansvarlig

Venlig Hilsen

Bestyrelsen