Indkaldelse til Generalforsamling d. 8. december 2020

Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes til generalforsamling Tirsdag d 8 December kl 19.30 i Nordre fælleshus  Nylandsvej 14-18 i foredragssalen Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Årets resultater Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) Valg af revisor Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år) Valg af […]

Read more