Klubfest 2017

Der afholdes Klubfest fredag d. 27 Oktober 2017 kl 17:30 i Bowl’n fun Silkeborg. Efter Velkomst skal vi spise fra kl 18 og herefter bowle. Efterfølgende er der præmie overrækkelse for klubmesterskab 2017 og Amerikansk Lotteri. Hvis du har mulighed for at få sponseret gaver til Amerikansk lotteri, er du meget velkommen til at medbringe […]

Read more

Indkaldelse til Generalforsamling 7. November 2017

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 7 November kl 19:30 i klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Årets resultater. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2år) 7. Valg af revisor. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1år) 9. Valg af miljøansvarlig (1år) 10. Evt.   Indkommende forslag: 1. Bestyrelsen ønsker vedtægter ændret, […]

Read more