Indkaldelse til Generalforsamling 5. November 2019

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 5 November kl 19:30 i klubhuset.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årets resultater.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2år)
7. Valg af revisor.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1år)
9. Valg af miljøansvarlig (1år)
10. Evt.
På valg er:
Formand Søren M. Hansen – Genopstiller
Bestyrelsesmedlem Nicolai Møller  – Genopstiller
Bestyrelsesmedlem Rasmus Berg  – Genopstiller
Bestyrelsesmedlem Ole Rebbe  – Genopstiller ikke
Derud over har Bestyrelsesmedlem Lars Mortensen valgt at trække sig.

revisor.
suppleanter.

Miljøansvarlig
Mvh Bestyrelsen