Indkaldelse til Generalforsamling d. 8. december 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling Tirsdag d 8 December kl 19.30 i Nordre fælleshus  Nylandsvej 14-18 i foredragssalen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Årets resultater
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år)
  7. Valg af revisor
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)
  9. Valg af miljøansvarlig (1 år)
  10. Evt.

På valg er:

Kasser: Allan Elkjær- Genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlem: Michael Schuster – Genopstiller ikke

Revisor

Suppleanter

Miljøansvarlig

 

Venlig Hilsen

Bestyrelsen