Indkaldelse til Generalforsamling 7. November 2017

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 7 November kl 19:30 i klubhuset.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årets resultater.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2år)
7. Valg af revisor.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1år)
9. Valg af miljøansvarlig (1år)
10. Evt.
 
Indkommende forslag:
1. Bestyrelsen ønsker vedtægter ændret, så de er up to date og en mulighed for at udvide bestyrelsen. Forslag til nye vedtægter kan ses her: Forslag til nye vedtægter
 
 
 
På valg er:
Formand Søren M Hansen – Genopstiller
Bestyrelsesmedlem Ole Rebbe  – Genopstiller
Nicolai Møller – Ønsker at opstille til bestyrelsen
revisor.
suppleanter.
Miljøansvarlig
 
 
 
Mvh Bestyrelsen